MBC

Guan Wei
To The Origin 2,
2014
Porcelain
46.5 x 27.3 cm